Furnir

Pored mnoštva proizvoda u našoj ponudi možete naći i furnir.

Furniri su tanki listovi drveta od 0.6mm debljine izrađeni od plemenitih vrsta drveta pretežno hrasta,jasena i OTL,OML i voćkarica.

Furnir koji Vam nudimo možete naći u hrastu, jasenu i bukvi. Furniri se isporučuju osušenim prirodnim ili veštačkim načinom sa 11-18% vlage.

Postotak vlage računa se u odnosu na apsolutno suvo drvo.

Po načinu dobijanja dele se na:

 • rezani furnirskim nožem
 • ljušteni centrično ili ekscentrično
 • piljeni

 

Ukoliko imate potrebe za visoko kvalitetnim proizvodom koji je u skladu sa najvišim standardima slobodne se odlučite  za furnir proizvođača „Spačva“,Vinkovci.

 

Osnovne karakteristike furnira:

Debljina  od 0,6mm

Dužina: 50-99, 100-149, 150-179, 180-205, 206-255, 256-300, 301 <

Vrste furnira:

 • Hrast friz
 • Hrast polubočnica
 • Hrast bočnica
 • Jasen friz
 • Jasen polubočnica
 • Jasen bočnica
 • Spojeni furnir

Klase furnira:

 • E (extra), A, B, Š (špigl), R (rustik) i B (belika) kod hrastovog furnira.
 • E (extra), A, B i O (osrženi) kod jasenovog furnira.
 • E (extra), A, B, Š (špigl) i O (osrženi) kod bukovog furnira.